Naš učenik Ivan Filip Kovačević se kvalifikovao za završnu debatu i ušao u konkurenciju za dodelu nagrada na međunarodnom takmičenju u pisanju eseja na temu “Život na zemlji“, koja će biti održana u Britanskoj Kolumbiji (Kanada), u julu 2019. godine.

Ovim povodom, u Gimnaziji plus je održan sastanak svih roditelja i učenika koji su pozvani na završnu debatu, sa prof. Marinom Drndarski i učenicima koji su na sličnoj debati učestvovali prošle godine.