U  saradnji sa Filozofskim fakultetom održan je trening za postizanje efikasnog i efektivnog učenja.