Školarina

“Gimnazija plus” ima dva različita obrazovna paketa: Paket “PLUS 2” : nauka + engleski jezik  Školarina uključuje: Realizaciju Nastavnog plana i programa gimnazije opšteg tipa Komplet udžbenika i nastavni materijal Dopunsko-dodatni mentorski rad po potrebi učenika i preporuci nastavnika, rad u sekcijama, pripremu za takmičenja Korišćenje platforme za učenje Korišćenje IT opreme tokom nastave u školi…

Pročitaj više