“Gimnazija plus” ima dva različita obrazovna paketa:

Paket “PLUS 2” : nauka + engleski jezik

 Školarina uključuje:

 • Realizaciju Nastavnog plana i programa gimnazije opšteg tipa
 • Komplet udžbenika i nastavni materijal
 • Dopunsko-dodatni mentorski rad po potrebi učenika i preporuci nastavnika, rad u sekcijama, pripremu za takmičenja
 • Korišćenje platforme za učenje
 • Korišćenje IT opreme tokom nastave u školi
 • Saradnju sa fakultetina/institutima i univerzitetskim profesorima u oblasti društveno-humanističkih i prirodno-matematičkih nauka
 • Učešće u kulturnim, umetničkim, istorijskim i naučnim manifestacijama na teritoriji Beograda
 • Ulazno testiranje nivoa stečenog znanja engleskog jezika, kao i jedno procesno testiranje ostvarenog postignuća i napredovanja učenika tokom školovanja, British Council Aptis testom
 • Za učenike koji završe najmanje tri razreda u “Gimnaziji plus“,  pripremu i pravo na jedno polaganje ispita za sticanje međunardno priznatog sertifikata:
  • IELTS (International English Language Testing System)
 • Karijerno vođenje i profesionalnu orijentaciju učenika
 • Treninge za razvoj soft skills i poslovnih veština (dva treninga godišnje)

 Paket “PLUS 3” : nauka + engleski jezik + informatika

Školarina uključuje:

 • Realizaciju Nastavnog plana i programa gimnazije opšteg tipa
 • Komplet udžbenika i nastavni materijal
 • Dopunsko-dodatni mentorski rad po potrebi učenika i preporuci nastavnika, rad u sekcijama, pripremu za takmičenja
 • Korišćenje platforme za učenje
 • Korišćenje IT opreme tokom nastave u školi
 • Saradnju sa fakultetina/institutima i univerzitetskim profesorima u oblasti društveno-humanističkih i prirodno-matematičkih nauka
 • Učešće u kulturnim, umetničkim, istorijskim i naučnim manifestacijama na teritoriji Beograda
 • Ulazno testiranje nivoa stečenog znanja engleskog jezika, kao i jedno procesno testiranje ostvarenog postignuća i napredovanja učenika tokom školovanja, British Council Aptis testom
 • Za učenike koji završe najmanje tri razreda u “Gimnaziji plus“,  pripremu i pravo na jedno polaganje ispita za sticanje međunardno priznatog sertifikata:
  • IELTS (International English Language Testing System)
 • Za učenike koji završe najmanje tri razreda u “Gimnaziji plus“,  pripremu i pravo na jedno polaganje jednog od ispita za sticanje međunardno priznatih sertifikata:
  • ECDL (European Computer Driving Licence)
  • MOS (Microsoft Office Specialist)
 • Supervizijsko praćenje projekata učenika od strane IT stručnjaka, studijske posete i praksa u IT kompanijama
 • Karijerno vođenje i profesionalnu orijentaciju učenika
 • Treninge za razvoj soft skills i poslovnih veština (dva treninga godišnje)

Školarina:

Paketi

Pune cene

Promotivne cene

Paket “PLUS 2”: nauka + engleski

4.500 €

3.700 €

Paket “PLUS 3”: nauka + engleski + informatika

5.000 €

4.200 €

Do kraja juna odobravamo SPECIJALNE POPUSTE za:

RANI UPIS u I razred

UPIS u II i III razred 

Za dodatne popuste i pogodnosti plaćanja zakažite razgovor!

Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata.

Porodični popust: 10% za upis drugog i svakog sledećeg deteta iz iste porodice.

Popust za blizance: 50% za drugo dete.