U “Gimnaziji plus“ se realizuje nacionalni Nastavni plan i program gimnazije-opšti tip, objavljen u Službenom glasniku broj 5/90 i Program “PLUS“.

“Gimnazija plus“  svojim nazivom upućuje da pored realizacije nacionalnog  programa gimnazije opšteg smera uvodi programe “PLUS“ za školovanje savremenih generacija. Podjednakim vrednovanjem  različitih oblasti znanja za nove generacije, “Gimnazija plus“ uspostavlja funkcionalne realcije između društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, informaciono-tehnoloških, jezičkih,  kulturno-umetničkih i sportskih znanja i veština.


Program “PLUS Nauka i veštine – Na izvoru znanja” (obavezan za sve učenike “Gimnazije plus”) 

 • Učenje na izvorima kulture, umetnosti, istorije, nauke – aktivnosti učenika u reperezentativnim instutucijama i događanjima
 • Predmeti – kako to rade univerzitetski nastavnici na društveno-humanističkim i prirodno-matematičkim naukama
 • Negovanje talenata i jačanje kapaciteta učenika – sekcije, takmičenja, sportski klubovi, dodatno/dopunski mentorski rad, individualno učenje, timski rad u posebnim područjima interesovanja učenika…
 • Treninzi za razvoj soft skills i poslovnih veština
 • Dani “PLUS“ sa Gorskom službom spasavanja (GSS) – uključivanje zdravlja i saživota sa prirodom u lični životni stil

Program “PLUS Engleski jezik”

 • Utvrđivanje ulaznog nivoa znanja engleskog  jezika Aptis Teen testom (za uzrast od 13 do 17 godina) British Councila
 • Razvoj individualizovanih programa učenja engleskog jezika u odnosu na rezultate testiranja
 • Procesno praćenje napredovanja svakog učenika tokom četvorogodišnjeg školovanja, Aptis testom British Councila
 • Tokom četvorogodišnjeg školovanja kroz nastavu ”PLUS” učenici će biti pripremljeni za polaganje IELTS ispita i sticanje sertifikata za internacionalnu mobilnost i upis na strane fakultete (ovo je jedini test znanja engleskog jezika koji priznaje više od 9000 akademskih instutucija, institucija vlada i privrednih organizacija)
 • Korišćenje engleskog jezika u izradi i realizaciji projekata učenika
 • Korišćenje engleskog jezika kao alata za međupredmetno povezivanje

 

Program “PLUS Informaciono-komunikacione tehnologije” 

 • konstruisanje informatičkih znanja kroz praktičan rad na projektima i izradu primenjivih i zanimljivih aplikacija u realnom kontekstu,
 • saradnja sa IT stručnjacima pri izradi konkretnih softverskih rešenja i podrška u realizaciji projekata učenika,
 • podsticanje razvoja logičkog mišljenja i algoritamskog načina rešavanja problema,
 • projekti usmereni ka veb, desktop i mobilnim aplikacijama,
 • studijske posete prestižnim IT kompanijama,
 • programiranje upravljanja robotima i rad na njihovom dizajnu,
 • implementacija softvera za rad sa multimedijom kroz konkretne projekte,
 • praktičan rad sa komponentama računara i računarskim sistemima
 • razvijanje informatičkih veština kroz realizaciju nastave nastavu drugih predmeta
 • promocija i prezantacija svih aplikacija i drugih proizvoda kreiranih od strane učenika
 • priprema za sticanje međunarodno priznatih IT sertifikata:
 • sticanje informatičkih kompetencija za uspešne studije informatičkog usmerenja, kao i njihovu primenu u drugim naučnim,umetničkim i profesionalnim oblastima
 • praćenje sopstvenog napredovanja učenika kroz elektronski portfolio