Gospođa Patricis Newkirk, aktivistkinja protiv globalnog zagrevanja, environolog i gostujući predavač iz Kanade, održala je predavanje o održivom razvoju s posebnim akcentom na organsku proizvodnju i aforestaciju. Učenike je naročito zainteresovala mogućnost da se ozelene pustinje. Pored ostalog, povela se živa diskusija koliko čovek ima prava da gospodari prirodom i šta mogu da očekuju u budućnosti s obzirom na globalno zagrevanje, prenaseljenost, pitanje pijaće vode i hrane u budućnosti, globalizaciju i političku, materijalnu i socijalnu nesigurnost.