U RTS galeriji naši ućenici su imali priliku da i sami budu u ulozi umetnika.