Pripremna nastava za polaganje male mature

Naš tim nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u razvijanju standarda postignuća, pripremi testova i zbirki za polaganje završnih ispita i neposrednim iskustvom u pripremi učenika za polaganje završnog ispita omogućiće Vam potrebna znanja i veštine rešavanja testova za postizanje uspeha i upis u željenu školu.

Pripremna nastava se realizuje nedeljom, kroz dvočase matematike, srpskog jezika i predmeta zastupljenih u kombinovanom testu. Raspored termina prati školski kalendar i nastava se ne realizuje za vreme praznika i raspusta.

„GIMNAZIJA PLUS“ organizuje pripremnu nastavu kroz dva programa:

Program 1 će biti realizovan od 5. decembra do 19.juna.

Plaćanje se vrši na 7 jednakih mesečnih rata, počevši od decembra.

Za upisan jedan predmet, fond časova je 52 + 2 gratis. Cena časa je 450 dinara.
Ukupna cena je 23.400 dinara, a mesečna rata rata iznosi 3.340 dinara.

Za upisana dva predmeta, fond časova je 104 + 4 gratis. Cena časa je 400 dinara.
Ukupna cena je 41.600 dinara, a mesečna rata iznosi 5.940 dinara.

Za upisana tri predmeta, fond časova je 156 + 6 gratis. Cena časa je 400 dinara.  
Ukupna cena je 62.400, a mesečna rata iznosi 8.915 dinara.

Molimo Vas da za upis i rezervaciju mesta popunite PRIJAVU.

Rezervišite mesto na vreme!

Program 2 će biti realizovan od 30.januara do 19.juna.

Plaćanje se vrši na 5 jednakih mesečnih rata, počevši od februara.

Za upisan jedan predmet, fond časova je 46. Cena časa je 450 dinara.
Ukupna cena je 20.700 dinara, a mesečna rata rata iznosi 4.140 dinara.

Za upisana dva predmeta, fond časova je 92. Cena časa je 400 dinara.
Ukupna cena je 36.800 dinara, a mesečna rata iznosi 7.360 dinara.

Za upisana tri predmeta, fond časova je 138. Cena časa je 400 dinara.
Ukupna cena je 55.200, a mesečna rata iznosi 11.040 dinara.

Molimo Vas da za upis i rezervaciju mesta popunite PRIJAVU.

Rezervišite mesto na vreme!

Dodatna nastava za osnovce i srednjoškolce

Gimnazija plus kroz dodatnu nastavu pruža podršku osnovcima i srednjoškolcima za uspešno savladavanje školskog programa. Rad u malim grupama organizovan je prema razredima koje učenici pohađaju.

Nastava se realizuje za sledeće predmete:

  • Engleski jezik – 2×1 sat (2×60 min) nedeljno. Ukupan fond časova je 56 sati.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesećnih rata počevši od novembra meseca.

Mesečna rata ičnosi 4200 dinara. Cena sata je 600 dinara.

  • Informatika/programiranje – 1×2 časa (1×90 min) nedeljno. Ukupan fond časova je 56 časova.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesećnih rata počevši od novembra meseca.

Mesečna rata iznosi 3150 dinara. Cena časa je 450 dinara.

Nastava poćinje 1. novembra i traje do kraja školske godine.

Molimo Vas da za upis i rezervaciju mesta popunite PRIJAVU.

Rezervišite mesto na vreme!

 

Prijava za posebne programe Gimnazije plus

 

Verifikacija