“Gimnazija plus“ se nalazi u  najužem centru Beograda, na Terazijama br. 27, u poslovnoj zgradi, na prvom spratu.

Komforan, svetao i udoban prostor prilagođen je zahtevima organizacije savremene nastave. Učionice su opremljene nameštajem koji je mobilan i funkcionalan za realizaciju savremenih oblika učenja i u skladu sa potrebama organizacije individualnog, grupnog i timskog rada.

U školi se koriste informacione tehnologije neophodne za savremene pristupe u obrazovanju. Učionice u “Gimnaziji plus“ opremljene su interaktivnim pametnim tablama i softverskim paketima za učenje svih predmeta.

Posebno opremljena računarska učionica omogućava realizaciju svih nastavnih predmeta, a posebno programa i projekata dodatne nastave, koji su vezani za praktičan rad i saradnju sa IT kompanijama.