Globalne vrednosti na kojima se zasniva društvo znanja ostvaruju se kroz sinergiju obrazovnog sistema i kompanija čije je uspešno poslovanje zasnovano na kvalitetu ljudskih resursa.

Društveno odgovorno ponašanje ovakvih kompanija podrazumeva podršku razvoju ljudskih resursa, pa je zbog toga saradnja sa “Gimnazijom plus“ jedan od načina na koji kompanija “Endava ostvaruje ovakvu misiju.

Supervizija projekata učeničkih timova, upoznavanje sa poslovnim okruženjem i radom, primena stečenih znanja u realnim poslovnim situacijama, učešće u izazovnim i inovativnim zadacima samo su neki od načina kroz koje će se ostvarivati saradnja sa “Gimnazijom plus“.

Pozicija predsednika Školskog odbora značajno otvara  mogućnost kompaniji “Endava da učestvuje u kreiranju razvojne politike informatičkog obrazovanja učenika i nastavnika “Gimnazije plus“.

                                                                                                                   Goran Stevanović

                                                                                                            Endava Managing director for Europe