Glavni dokaz da su stekli kvalitetno obrazovanje i siguran oslonac za dalje školovanje je činjenica da su naši maturanti upisali željene državne fakultete. Svoje školovanje će nastaviti na Pravnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu bezbednosti. Intenzivno učenje engleskog jezika u našoj gimnaziji je omogućilo našem učeniku da upiše studije ekonomije na engleskom jeziku. Ponosni smo na uspeh naše prve generacije!