Ivan Filip Kovačević kruniše svoj uspeh na kraju trećeg razreda odlaskom na finalnu debatu o održivom razvoju u Kanadi. Profesorki biologije, Marini Drndarski i Ivanu Filipu želimo srećan put i željno iščekujemo povratak sa medaljom!