Danas smo saznali kako se ispituje voda, namirnice, vazduh i životna sredina i koji su faktori rizika po zdravlje ljudi.