Profesor engleskog jezika je za učenike organizovao piknik na travi u Studentskom parku. Bilo je tu i priče i pesme, naravno, sve na engleskom jeziku.