Danas su naši gimnayijalci posetili drugare u OŠ „Drinka Pavlović“ povodom „Drinkinih dana nauke“