Danas su naši gimnayijalci posetili drugare u OŠ “Drinka Pavlović” povodom “Drinkinih dana nauke”