Ućenici Gimnazije plus su imali priliku da sa autorom udžbenika iz biologije razgovaraju o evoluciji ljudske vrste.