Naši maturanti su brucoši mnogih državnih fakulteta

Glavni dokaz da su stekli kvalitetno obrazovanje i siguran oslonac za dalje školovanje je činjenica da su naši maturanti upisali željene državne fakultete. Svoje školovanje će nastaviti na Pravnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu bezbednosti. Intenzivno učenje engleskog jezika u našoj gimnaziji je omogućilo našem učeniku da upiše studije ekonomije na engleskom jeziku. Ponosni…

Pročitaj više

Predavanje o održivom razvoju i organskoj proizvodnji

Gospođa Patricis Newkirk, aktivistkinja protiv globalnog zagrevanja, environolog i gostujući predavač iz Kanade, održala je predavanje o održivom razvoju s posebnim akcentom na organsku proizvodnju i aforestaciju. Učenike je naročito zainteresovala mogućnost da se ozelene pustinje. Pored ostalog, povela se živa diskusija koliko čovek ima prava da gospodari prirodom i šta mogu da očekuju u budućnosti…

Pročitaj više