Nasi ucenici su u pratnji profesorke likovne kulture obišli beogradske galerije:

Galeriju SANU,

Galeriju Cvijeta Zuzorić,

Nacionalnu galeriju i

Galeriju Haos