Obilazak galerije Kulturnog centra, Haos galerije i galerije ULUS sa nastavnicom likovne kulture.