Pripremna nastava za polaganje male mature

Naš tim nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u razvijanju standarda postignuća, pripremi testova i zbirki za polaganje završnih ispita i neposrednim iskustvom u pripremi učenika za polaganje završnog ispita omogućiće vam potrebna znanja i veštine rešavanja testova za postizanje uspeha i upis u željenu školu.

Pripremna nastava se realizuje kroz dvočase,  u malim grupama.

„GIMNAZIJA PLUS“ organizuje pripreme kroz dva programa.

Program 1 počinje 1. decembra i traje do 14.juna. Prva četiri časa su gratis. Na ovim časovima će se obaviti uvodno testiranje za procenu znanja učenika i uvod u tehnike  rešavanja testova. Nastava se realizuje vikendom, kroz dvočase, a tri puta nedeljno u junu mesecu.

Program 2 počinje 23.februara i traje do 14.juna. Nastava se realizuje kroz dvočase vikendom, a tri puta nedeljno u junu mesecu.

Za upis na pripreme i rezervaciju mesta obavezna je PRIJAVA. Rezervišite mesto na vreme!

Za Program 1 plaćanje se vrši na 7 jednakih mesečnih rata, počevši od decembra meseca.

Za upisan jedan predmet, rata iznosi 3200 dinara. Fond časova je 50 + 4 gratis. Cena časa je 450 dinara.

Za upisana dva predmeta, rata iznosi 5720 dinara. Fond časova je 100 + 8 gratis. Cena časa je 400 dinara.

Za upisana tri predmeta, rata iznosi 8570 dinara. Fond časova je 150 + 12 gratis.Cena časa je 400 dinara.

Za Program 2 plaćanje se vrši na 5 jednakih mesečnih rata, počevši od februara meseca.

Za upisan jedan predmet, rata iznosi 3420 dinara. Fond časova je 38. Cena časa je 450 dinara.

Za upisana dva predmeta, rata iznosi 6080 dinara. Fond časova je 76. Cena časa je 400 dinara.

Za upisana tri predmeta, rata iznosi 9120 dinara.. Fond časova je 114. Cena časa je 400 dinara.

Dodatna nastava za osnovce i srednjoškolce

Gimnazija plus kroz dodatnu nastavu pruža podršku osnovcima i srednjoškolcima za uspešno savladavanje školskog programa. Rad u malim grupama organizovan je prema razredima koje učenici pohađaju.

Nastava se realizuje za sledeće predmete:

  • Engleski jezik – 2×1 sat (2×60 min) nedeljno. Ukupan fond časova je 56 sati.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesećnih rata počevši od novembra meseca.

Mesečna rata ičnosi 4200 dinara. Cena sata je 600 dinara.

  • Informatika/programiranje – 1×2 časa (1×90 min) nedeljno. Ukupan fond časova je 56 časova.

Plaćanje se vrši u 8 jednakih mesećnih rata počevši od novembra meseca.

Mesečna rata iznosi 3150 dinara. Cena časa je 450 dinara.

Nastava poćinje 1. novembra i traje do kraja školske godine.

Za upis i rezervaciju mesta obavezna j PRIJAVA. Rezervišite mesto na vreme!

Prijava za posebne programe Gimnazije plus

 

Verifikacija